Coaching

Coaching is een kortstondige, maar vooral laagdrempelige vorm van hulpverlening voor volwassenen. Soms loop je gewoon even helemaal vast en dan kan een coach de juiste sparringspartner zijn om weer een heldere kijk op dingen te krijgen.
We gaan niet kijken hoe het ooit ontstaan is, maar we gaan kijken hoe we het kunnen oplossen. En we gaan ervan uit dat de je de oplossing eigenlijk al weet en door middel van coaching gaan we je eigen kracht en kennis inzetten om weer back-in-track te komen.

Een gevoel van schaamte kan je ervan weerhouden contact op te nemen, voor voor mij geldt het motto;
coach rond

 

 

 

 


Voor wie is Coaching?
Coaching is er voor volwassen vanaf 18 jaar. Het is niet alleen een individuele vorm, het kan ook toegepast worden onder partners, gezinnen, in groepssessies en in teamverband.

In welke situaties kan coaching worden ingezet?
Coaching kan zeer breed worden ingezet:
– Het maken van keuzes
– Zelfvertrouwen/ onzekerheid
– Conflictsituaties
– Spreken voor publiek
– en zo nog veel meer

Wat is het doel van coaching?
Het doel van coaching is om samen te kijken naar de hulpvraag en samen te brainstormen over een mogelijke oplossing. We gaan ervan uit dat je alles in huis hebt om tot een krachtige oplossing te komen. Waar nodig schaven we vaardigheden bij of leren nieuwe methodes om tot de krachtige oplossing te komen. Coaching is oplossingsgericht en toekomstgericht!

Werkwijze
Als de hulpvraag duidelijk is gaan we meteen aan de slag.We gaan samen kijken wat je nodig hebt om tot een oplossing te komen. Indien nodig trekken we alle registers open waar we antwoorden kunnen vinden; zoals opdrachten, internet, boeken en noem maar op.
We gaan dus niet alleen maar praten, we gaan samen actief aan de slag. Uiteraard beslis je zelf wat we gaan doen en hoe, immers de oplossing zit al in je zelf!

Coaching voor groepen/ teams
Bij deze vorm van coaching gaan we op zoek naar de patronen van de groep in denken en gedrag. Samen gaan we op zoek naar mogelijke oplossing bij conflicten en zorgen we voor een meer ‘samen’ gevoel van de groep. Ieder lid van de groep heeft nml een verantwoording om de cohesie binnen de groep in stand te houden. Deze vorm van bewustwording gaan we dan ook samen creëren. Hierbij is ook weer de insteek dat de oplossing al bestaat binnen de groep en dat het ondersteunen van elkaar hierin een positieve uitwerking heeft. Waar nodig volgen individuele gesprekken ter versterking van de groepscohesie.