Kinder- en jeugdcoaching

Kindercoaching is een kortstondige, maar vooral laagdrempelige vorm van hulpverlening voor kinderen en jeugdigen. Er worden door een kindercoach geen diagnoses gesteld.Het kind (de coachee) is altijd leidend tijdens de sessies.

Makkelijker gezegd, samen gaan we kijken wat er aan de hand is en hoe we dit kunnen aanpakken. We gaan niet kijken hoe het ooit ontstaan is, maar we gaan kijken hoe we het kunnen oplossen. En we gaan ervan uit dat de je de oplossing eigenlijk al weet.

Voor wie is Kindercoaching?
Kindercoaching is er voor kinderen en jeugdigen vanaf 6 jaar tot en met 18 jaar. Tevens kan deze vorm van coaching worden toegepast binnen het gezin, familie, onderwijs en groepssessies.

In welke situaties kan kindercoaching worden ingezet?
Kindercoaching kan zeer breed worden ingezet bij o.a.;
– Scheiding
– Pesten (zelf pesten of gepest worden)
– Rouwverwerking
– Niet lekker in je vel zitten
– Angsten (bv spreken voor de klas of verlegen zijn)
– Zelfvertrouwen
– Dwars gedrag
– Sociale vaardigheden
– Emotionele problematiek
– Structuur aanbrengen in bv de werkhouding
– De overstap naar een nieuwe school/ voorgezet onderwijs

Wat is het doel van Kindercoaching?
Het doel is om de coachee (het kind/de jeugdige) te leren omgaan met de hulpvraag en vanuit eigen kracht een passende oplossing te vinden. Makkelijker gezegd; we gaan samen kijken wat er nu aan de hand is en we gaan ook samen kijken wat daar nou een passende oplossing bij is. Graag gaan we ervan uit dat de oplossing namelijk al in jezelf zit.
We zorgen dat je ziet welke kwaliteiten je al bezit die je meteen kunt gaan inzetten en daarnaast kijken we welke vaardigheden nog niet zo goed lukken en die vaardigheden sterker maken.

Werkwijze
De hulpvraag komt vanuit de ouders en/of het kind zelf. Is de hulpvraag vastgesteld dan wordt het dmv coachingstechnieken met de coachee samen gekeken wat een juiste weg zou kunnen zijn om de hulpvraag te beantwoorden. Kindercoaching werkt oplossingsgericht, maar ook toekomstgericht. Wat heeft de coachee nu nodig, wat ook in de toekomst ingezet kan worden om zelfstandig verder te kunnen. Dat kan zijn in de vorm van spel, maar ook in de vorm van extra ondersteuning van een bv sociale vaardigheidstraining of zelfs hulp van de kindercoach op school of elders.

Tijdens de sessies gaan we samen kijken wat er aan de hand is en wat een mogelijke oplossing zou kunnen zijn. Bij het onderzoeken van de oplossingen maken we gebruik van, verschillende dingen; wat we niet weten zoeken we op internet op, we onderzoeken welke kwaliteiten middels coachingspellen en we maken gebruik van computeranimaties of knuffels om te oefenen.
Uiteraard mag je zelf (mee)beslissen wat we samen gaan en hoe we dat gaan aanpakken. Immers, de oplossing zit al in jezelf.

Kindercoaching binnen het gezin/klas
Kinderen durven vaak niet (op de juiste manier) iets tegen hun ouders/broertjes of zusjes te zeggen. Een kindercoach helpt het kind dan om dit samen te vertellen. Op dat moment worden de gezinsleden actief betrokken en zelf eens onderdeel van de sessies. Samen gaan we dan kijken wat een manier zou kunnen zijn waardoor iedereen een voordeel haalt uit de sessies. Op die manier zorgen we weer voor hechtheid binnen het gezin.
Bij groeps/klasverband kindercoachen gaan we kijken wat het gedrag van de groep is en welke gedachtes daarbij spelen. Het kan zijn dat een gedeelte zich ‘gepest’ voelt en een gedeelte ‘pest’. Waardoor is er geen groepsgevoel en hoe kunnen we dit groepsgevoel terugbrengen.
In geval van een trauma binnen de klas gaan we samen kijken wat een manier zou zijn om over het trauma te kunnen praten en om het een plaatsje te geven.